Мария Шумакова, Виктория Дайнеко и другие на презентации New Balance.